Mål: P 2577-17

Avgörande

MÖD har i mål om bygglov för vindkraftverk funnit att varken förekomsten av fladdermöss i området eller buller från verken utgör hinder mot att ge bygglov. MÖD har i sin prövning tagit hänsyn till de försiktighetsmått som meddelats enligt miljöbalken.