Mål: F 5529-18

Avgörande

Det underlag som Lantmäteriet redovisat till stöd för fakturering av en fastighetsregleringsförrättning har ansetts vara bristfälligt. Det bristfälliga underlaget har inte gett stöd för slutsatsen att förrättningens karaktär och omfattning motiverat en så stor tidsåtgång som Lantmäteriet debiterat. MÖD har därför satt ned ersättningen.