Mål: P 10875-19

Avgörande

Fråga om ersättning för gatukostnader och fördelning av rättegångskostnader. MÖD fann efter överklagande av fastighetsägare, inte anledning att jämka gatukostnadsersättningen. Med ändring av MMD:s dom befriades dock fastighetsägarna från skyldigheten att utge ersättning för kommunens rättegångskostnader i MMD. Kommunen ska istället utge ersättning för fastighetsägarnas rättegångskostnader där och, med hänsyn till utgången i MÖD, delvis ersätta fastighetsägarnas rättegångskostnader i MÖD.