Mål: P 8451-19

Avgörande

Tillsynsärende avseende ett insynsskydd bestående av två stolpar och en väv som kan dras ut mellan stolparna till en bredd om sju meter och med en höjd om ca två meter. MÖD konstaterade att insynsskyddet inte ger ett visuellt intryck av att vara ett plank och att det redan på grund av detta inte kan omfattas av bygglovsplikten. MÖD ansåg vidare att det inte heller i övrigt funnits anledning för nämnden att ingripa mot insynsskyddet. MÖD ansåg därför att nämnden haft fog för sitt beslut att inte ingripa.