Mål: M 1154-19

Avgörande

Tomtplats i anledning av beviljad strandskyddsdispens har bestämts så att den innefattar ett område invid strandlinjen med hänsyn till att aktuellt strandområde redan vid införandet av det generella strandskyddet var en etablerad del av ett bostadshus tomtplats.