Mål: P 3567-19

MÖD 2020:15

Vägledande avgörande

Tillsynsärende avseende en höj- och sänkbar glasinhägnad kring en uteservering. MÖD ansåg att anordningen inte ger ett visuellt intryck som motsvarar vad som kan betecknas som plank och att den redan på grund av detta inte kan omfattas av bygglovsplikten. MÖD ansåg vidare att den, tillsammans med en befintlig markis, inte utgjorde en bygglovspliktig tillbyggnad samt att det inte heller i övrigt fanns anledning för nämnden att ingripa mot inhägnaden. MÖD ansåg därför att nämnden haft fog för sitt beslut att inte ingripa.