Mål: M 10087-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har satt ned det belopp som ska betalas för förbrukningsavgifter avseende vatten och avlopp då vissa av avgifterna omfattas av tidigare avgörande.