Mål: M 4189-19

Avgörande

Fråga om slutliga villkor för efterbehandling avseende anläggning för fiskodling. MÖD har bedömt att det saknas tillräcklig utredning för att bedöma om det är miljömässigt motiverat att fatta slutliga villkor om efterbehandling. Målet har därför med hänsyn till instansordningens princip återförvisats till miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning.