Mål: M 4446-19

MÖD 2020:26

Vägledande avgörande

MÖD har bedömt att en anmälan, från en person som är intagen för rättspsykiatrisk vård, rörande buller från en larmanordning på sjukhuset har aktualiserat tillsynsfrågor enligt miljöbalken och att miljö- och hälsoskyddsnämnden därför borde ha utrett anmälan. Nämndens beslut att - utan egna utredningsåtgärder - överlämna anmälan till IVO har därför undanröjts och ärendet återförvisats till nämnden.