Mål: M 11192-18

Avgörande

Sedan miljöprövningsdelegationen avslagit en ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid en återvinningsanläggning har ansökan justerats i väsentliga avseenden. MÖD har bedömt att det kan finnas förutsättningar att ge det sökta tillståndet, men att det förutsätter viss ytterligare utredning. Av instansordningsskäl har målet återförvisats till miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning.