Mål: P 6108-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, funnit att en byggnad inrymmande två bostadslägenheter i en i höjdled förskjuten byggnad varit planenlig som ett fristående tvåbostadshus. Även byggnadshöjd och våningsantal har, sett till respektive byggnadskropp, ansetts planenlig.