Mål: P 7133-19

Avgörande

I mål om positivt förhandsbesked för två bostadshus har MÖD bedömt att frågan om vattentillgång inte är tillräckligt utredd.