Mål: M 9464-19

Avgörande

MÖD har bedömt att mattor som används i en uthyrningsverksamhet och som transporterats till Lettland för reparation inte har utgjort avfall i den mening som avses i förordningen om transport av avfall. Länsstyrelsens beslut att klassificera mattorna som avfall har därför upphävts.