Mål: M 2000-19

Avgörande

Dispens från föreskrifter för naturreservat för anläggande av en grusbelagd yta. Eftersom reservatsföreskrifterna är otydliga i frågan om markområdet omfattas av föreskrifterna har MÖD, med visst stöd av omständigheterna i ärendet, lagt det för markägaren mest förmånliga tolkningsalternativet till grund för sin bedömning och förklarat att det inte krävs dispens för åtgärden.