Mål: P 5836-19

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad av förråd. Fråga om särskilda skäl att göra undantag från bestämmelsen om minsta avstånd till tomtgräns, 39 § byggnadsstadgan. Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat målet till nämnden pga. flera brister i utredningen.