Mål: M 214-19

Avgörande

Prövotidsredovisning. MÖD har avslagit överklaganden med yrkanden om att prövotid inte ska avslutas m.m.