Mål: P 5916-19

Avgörande

Startbesked efter en anmälan om lovbefriade åtgärder för enbostadshus. Nämnden gav startbesked sedan den gett interimistiskt slutbesked för enbostadshuset. Efter att startbeskedet undanröjts och beslutet om undanröjande överklagats av anmälaren, har nämnden – under målets handläggning i Mark- och miljööverdomstolen – gett nytt slutbesked för enbostadshuset och nytt startbesked för samma lovbefriade åtgärder. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att saken i målet därmed förfallit och avskrivit målet från vidare handläggning.