Mål: M 4832-19

Avgörande

Utdömande av vite med anledning av föreläggande om städning av fastighet. Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till att det inte har funnits förutsättningar att med anledning av en ansökan om utdömande av löpande vite för två tidsperioder, delvis bifalla ansökan genom att döma ut grundvite, när frågan om utdömande av grundvite prövats med anledning av en tidigare ansökan och den ansökan har avslagits.