Mål: M 4374-19

MÖD 2020:20

Vägledande avgörande

MÖD har fastställt ett förbud mot användning av en enskild avloppsanläggning eftersom de brister i anläggningen som nämnden påtalat bedömdes medföra en hög risk för förorening av grundvattnet i området. Att kommunen förelagts att inrätta en allmän va-anläggning i området har inte föranlett någon annan bedömning eftersom en sådan lösning ligger långt fram (ca tio år) i tiden.