Mål: 4566-19

Avgörande

MÖD har fastställt ett förbud mot användning av en enskild avloppsanläggning eftersom de brister i anläggningen som nämnden påtalat bedömdes medföra en hög risk för förorening av grundvattnet i området. Att kommunen förelagts att inrätta en allmän va-anläggning i området har inte föranlett någon annan bedömning eftersom en sådan lösning ligger långt fram (ca tio år) i tiden.