Mål: M 6924-19

Avgörande

Ansökan om dispens från förbud i 15 kap. 24 § MB. MÖD har bedömt att spillfett och fett från fettavskiljare i bolagets hamburgerrestaurang-er ska anses vara verksamhetsavfall, varför dispens inte krävs.