Mål: M 13137-19

Avgörande

I mål om föreläggande angående olovligt uppförd brygga har MÖD endast ändrat tiden tidpunkten för när åtgärderna senast ska vara utförda.