Mål: F 1092-19

MÖD: 2020:50

Vägledande avgörande

Ansökan om domvilla m.m. Fråga om fördelning av ett avtalsservitut för strandplats och väg dit till såväl styckningslott som stamfastighet har ökat belastningen på de tjänande fastigheterna. Med hänsyn till de härskande fastigheternas ändamål, skogsbruk och grönområde/park, samt till servitutets ändamål har fördelningen av servitutet till ytterligare en fastighet inte ansetts öka belastningen på så sätt att ägarna till de tjänande fastigheterna skulle ha betraktats som sakägare vid förrättningen.