Mål: M 8919-19

Avgörande

Mark- och miljödomstolen hade avvisat muntlig bevisning med motiveringen att de uppgifter som avsågs styrkas redan framkommit i utredningen och att bevisningen därför inte behövdes. MÖD ansåg att åberopad bevisning är relevant och att det inte är möjligt att bedöma i förväg om den behövs eller inte. Målet återförvisades till mark- och miljödomstolen.