Mål: M 6532-19

Avgörande

Ett ärende avseende en anmälan om omställning av skogsmark till åkermark har ansetts tillräckligt utrett. De försiktighetsmått som miljönämnden och länsstyrelsen föreskrivit har ansetts tillräckliga.