Mål: M 5235-19

Avgörande

MÖD har prövat miljösanktionsavgifts storlek vid underlåtelse att anmäla konvertering av köldmedium enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.