Mål: M 8279-19

Avgörande

MÖD har upphävt ett föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken eftersom det inte klart framgick mot vem föreläggandet riktades.