Mål: P 7072-19

Avgörande

Kommunens beslut att anta detaljplan upphävdes av mark- och miljödomstolen eftersom planens genomförande förutsatte dispens från bestämmelser om biotopskydd. Efter överklagande av domen har sådan dispens meddelats. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt kommunens beslut.