Mål: P 8959-19

MÖD 2020:21

Vägledande avgörande

MÖD har återförvisat ett mål om bygglov till mark- och miljödomstolen eftersom mark- och miljödomstolen inte har hållit sammanträde trots att det begärts av enskild part.