Mål: M 6697-18, M 6699-18

Avgörande

Ansökningar om strandskyddsdispens inom LIS-område har avslagits därför att byggnaderna inte avses att placeras med tillräckligt beaktande av naturvärdena på platsen och skulle även göra att den fria passagen till vattenområdet försvårades. Dispenser är därmed inte förenliga med strandskyddets syften.