Mål: M 4191-19

Avgörande

Överklagbarhet. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit ett bolags överklagande av mark- och miljödomstolens beslut att avvisa bolagets överklagande av länsstyrelsens slut att fastställa s.k. bevarandeplaner för Natura 2000-område.