Mål: F 11043-19

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har efter återkallelse avskrivit mål om avstyckning trots att det kunde ifrågasättas om parten hade processbehörighet. Mark- och miljödomstolens underlåtenhet att utreda frågan har ansetts utgöra sådant rättegångsfel som kan ha inverkat på målets utgång och som inte kan läkas i Mark- och miljööverdomstolen. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.