Mål: M 626-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att ett verkställighetsförordnande tills vidare inte ska gälla vissa delar av ett föreläggande eftersom åtgärderna inte har bedömts vara brådskande.