Mål: M 935-19

Avgörande

Föreläggande att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att både en brygganläggnings storlek och dess påverkan på miljön medför att anläggningen är en tillståndspliktig vattenverksamhet. Länsstyrelsen har därför haft fog för sitt beslut att förelägga angående detta. Med ändring av mark- och miljödomstolens beslut har länsstyrelsens beslut att förelägga fastställts.