Mål: P 10308-18

Avgörande

Detaljplan. Fråga om det var jäv för en tjänsteman att delta i både en kommunal nämnd som fattade beslut om markanvisning och nämnd som beslutade om antagande av den för marken aktuella detaljplanen. MÖD ansåg att det förhållandet inte utgjorde jäv som kunde anföras mot detaljplanebeslutet.