Mål: P 12397-18

Avgörande

Fråga om bygglov för flerbostadshus är förenligt med planbestämmelse om att hus ska uppföras fristående i en stadsplan från 1931. Vidare fråga om loftgångar ska räknas in i byggnadsarean