Mål: P 445-19

Avgörande

Bygglov för fritidshus med lägenheter för uthyrning. Fråga om sökt åtgärd överensstämmer med planbestämmelse om att hus ska vara fristående samt om korttidsuthyrning innefattas i ändamålet bostadsanvändning.