Mål: P 445-19

MÖD 2020:43

Vägledande avgörande

Bygglov för fritidshus med lägenheter för uthyrning. Fråga om sökt åtgärd överensstämmer med planbestämmelse om att hus ska vara fristående samt om korttidsuthyrning innefattas i ändamålet bostadsanvändning.