Mål: P 4145-19

MÖD 2020:6

Avgörande

Antagande av detaljplan. Detaljplanen innebar bl.a. att en anläggning för parkering skulle uppföras nära en grannfastighet. MÖD har bedömt att anläggningens närhet och höjdläge i förhållande till bostadshuset på grannfastigheten skulle medföra betydande olägenheter i form av insyn. MÖD har därför, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit skäl att upphäva planen.