Mål: P 3194-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att ändra ett föreläggande om städning av tomt. Överklagandet har därför avslagits.