Mål: M 12634-19

Föreläggande med vite om återställande

Föreläggande med vite om återställande

Föreläggande vid vite. MÖD har ändrat mark- och miljödomstolens avgörande endast på så sätt att tidpunkten för föreläggandets fullgörande har flyttats fram.