Mål: M 11747-19

Dispens från hämtning av hushållsavfall

Dispens från hämtning av hushållsavfall

MÖD har bedömt att det inte finns särskilda skäl för dispens från den kommunala avfallshanteringen på en fritidsfastighet, när antalet besök på fastigheten och karaktären av dessa inte avviker från ett vanligt nyttjande av ett fritidsboende.