Mål: M 5852-19

Föreläggande att ta bort serveringsdäck

Föreläggande att ta bort serveringsdäck

MÖD har upphävt ett föreläggande att ta bort ett serveringsdäck mot bakgrund av att det på befintlig utredning inte med tillräcklig säkerhet går att bedöma om länsstyrelsens föreläggande har varit befogat.