Mål: M 9820-19

Utdömande av vite

Utdömande av vite

Utdömande av vite. MÖD har konstaterat att föreläggandet har gällt från det att det vunnit laga kraft och funnit att någon tidsangivelse därutöver inte behövts (jfr 2 § viteslagen).