Mål: F 9861-19

Avstyckning MÖD 2020:16

Avstyckning

Lantmäteriet har beslutat om avstyckning från en fastighet som bestått av ca 25 ha skogsbruksmark och ca 5 ha jordbruksmark. MÖD har bedömt att fastigheten utgjort en skogsbruksfastighet. Bestämmelsen i 3 kap. 6 § FBL som berör jordbruksfastigheter har därmed inte hindrat den fastighetsbildningsåtgärd som Lantmäteriet beslutat om.