Mål: M 1653-20

Utdömande av vite för överträdelser av föreläggande förenat med löpande vite

Utdömande av vite för överträdelser av föreläggande förenat med löpande vite

MÖD har i ett mål om utdömande av vite ansett att vite för flera separata överträdelser inte kan dömas ut med högre belopp än som angetts i föreläggandet (9 § andra stycket lagen om viten).