Mål: M 1328-19

Tillsyn avseende vattenanläggningar och vattenverksamhet

Tillsyn avseende vattenanläggningar och vattenverksamhet

Föreläggande avseende vattenverksamhet. MÖD har undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet. Mark- och miljödomstolen har inte prövat om dammens funktion och dess inverkan på vattenförhållandena i allt väsentligt förefaller ha varit densamma sedan slutet av 1800-talet (urminnes hävd).