Mål: P 6418-19

Bygglov för lägenhetshotell

Bygglov för lägenhetshotell

MÖD har bedömt att en miljöorganisation har haft rätt att överklaga ett bygglov med hänsyn till att den lovsökta åtgärden avviker från gällande detaljplan på ett sådant sätt att bygglovet skulle kunna medföra effekter för miljön som inte har bedömts inom planarbetet. Det har inte funnits förutsättningar att ge bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900).