Mål: F 55-19

Fastighetsbestämning och inställd fastighetsreglering

Fastighetsbestämning och inställd fastighetsreglering

MÖD har, genom tolkning av laga skifte, bedömt att vissa fastigheter med ursprung i skifteslaget inte har andel i en samfällighet.