Mål: M 7042-18

Tillstånd till anläggning för deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet m.m.

Tillstånd till anläggning för deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet m.m.

En ansökan om tillstånd till utökad deponiverksamhet har avslagits av MÖD.