Mål: P 6561-20

Föreläggande att klippa ner växtlighet

Föreläggande att klippa ner växtlighet

MÖD ändrar mark- och miljödomstolens dom endast på så sätt att tidpunkten för när åtgärden ska vara genomförd skjuts fram.